สัญจร [sǎn-jɔɔn] ช่องทาง, ผ่านไปมา

สัญจร เป็นที่ที่ โอฬาร วิริยินทรีย์ รวบรวม คำเขียนและผลงานของเขา กับสิ่งน่าสนใจที่ค้นพบในแต่ละวัน

Oran’s profile photo Oran Viriyincy oran@sanjorn.com Wayfarer. Engineer. Designer. Fascinated by the things we take for granted. Santa Barbara, California United States PGP key